Baza Szkoły

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra. Henryka Sucharskiego mieści się w dwóch budynkach przy ul. Komuny Paryskiej 5 i 6.

                                                                                                    
                        

Szkoła posiada 21 sal lekcyjnych, w tym 4 pracownie komputerowe. We wszystkich salach i pracowniach istnieje możliwość korzystania z internetu dzięki funkcjonującej w całej szkole sieci bezprzewodowej.

      

     
Do realizacji zajęć z przedmiotów zawodowych stworzone zostały trzy firmy symulacyjne:

      
ekonomiczna                                    gastronomiczna                                 hotelarsko - turystyczna

                                                                                                                                 

Zajęcia praktycznej nauki zawodu odbywają się w warsztatach szkolnych prowadzących stołówkę szkolną i świadczących usługi dla ludności. W sali konsumpcyjnej prowadzone są zajęcia z obsługi konsumenta.


Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na dużej sali gimnastycznej, małej sali gimnastycznej i na boisku szkolnym.

      
Podczas lekcji uczniowie i nauczyciele korzystają z dostępnego sprzętu dydaktycznego, takiego jak:
magnetowidy, odtwarzacze DVD, CD, laptopy, telewizory, rzutniki multimedialne, rzutniki pisma, tablica interaktywna.

                               

W budynku głównym, na parterze mieści się skomputeryzowana biblioteka szkolna z centrum multimedialnym.