„Bolesławiec w ikonografii XIX i XX wieku”- lekcja wiedzy o kulturze w Muzeum Ceramiki