„Dolnośląskie Biegi Europejskie im. Jerzego Szmajdzińskiego – Bolesławiec 2018”.