„Podejmuję wyzwanie – jadę zdobyć umiejętności. Nauczanie przez działanie – zagraniczna praktyka zawodowa uczniów technikum w ZSOiZ” - Znamy wyniki rekrutacji uczestników wyjazdu do Brystolu