"Edukacja poza klasą - poznawanie innowacyjnych metod nauczania”- szkolenie nauczycieli w Portugalii