Finał V Międzypowiatowego Konkursu "Rekiny finansjery"