Informacja w sprawie dni wolnych w roku szkolnym 2019/2020