Jak człowiek oddziałuje na środowisko – lekcja w terenie