Kim są uchodźcy i jak można im pomóc?- kolejne spotkanie Klubu Dobrej Rozmowy "Punkty widzenia" w Bibliotece Szkolnej ZSOiZ