Konkurs na najaktywniejszego wolontariusza ZSOiZ!!!