Niemiecki ma klasę / Deutsch hat Klasse WSPÓŁPRACA, WSPÓŁDECYDOWANIE, WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ