Obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa z udziałem Pocztu Sztandarowego ZSOiZ