Pani Barbara Smoleńska odznaczona Medalem za zasługi dla Zbaraża w zakresie rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy