Poczet Sztandarowy Szkoły upamiętnił 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej