Poczet Sztandarowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu wziął udział w powiatowych i miejskich uroczystościach majowych