Poczet Sztandarowy ZSOiZ oraz przedstawiciele grupy mundurowej wzięli udział w odsłonięciu tablicy ku pamięci Jerzego Szmajdzińskiego