Podsumowanie projektu „Kresy w pamięci – porządkowanie cmentarzy” w ramach programu „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”