Poniedziałkowe zajęcia klas mundurowych z Taktyki.