Porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu a Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu