Projekt Cerasmus Plus - Szkolenie na Węgrzech 7-11.01.2019