Realizacja projektu „Kreatywny zespół szkolny” – podsumowanie I etapu