Regulamin II Szkolnego Konkursu Plastycznego ma "Najpiękniejszą kartkę Bożonarodzeniową"