Regulamin Szkolnego Konkursu „Nosisz nie roznosisz” dot. wykonania maseczki