Regulamin szkolnego konkursu plastycznego na „Najpiękniejszą kartkę Bożonarodzeniową”