Rozstrzygnięcie rywalizacji klas prowadzonej w ramach Halloween