Spotkanie z trenerami personalnymi i doradcami dietetycznymi z firmy FIT STYLE Ruch & Zdrowie