Uczniowie klas pierwszych na spektaklu „Makbet” Narodowego Teatru Edukacji w BOK-MCC