Zajęcia realizowane w ramach projektu „Praktyka zagraniczna – efektywną metodą rozwoju kompetencji zawodowych i społecznych uczniów technikum”