Zakończyły się prace nad projektem konkursowym Niemiecki ma klasę / Deutsch hat Klasse