ZSOiZ w kolejnej edycji Programu MON „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”