Egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 
Harmonogram części pisemnej oraz części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie -
sesja CZERWIEC/ LIPIEC 2019 r.
 
 
egzaminzawodowy1-960x460.jpg
 

INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH - ZAŁĄCZNIK 20
INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH - ZAŁĄCZNIK 28
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU

 

Slajd na głównej: 
nie