IV Powiatowy Bieg dla szpiku

        

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO/ NA UDZIAŁ DZIECKAW IV BIEGU DLA SZPIKU, W DNIU 22 04- 2017r. w Bolesławcu - pobierz

MAPA TRASY

REGULAMIN BIEGU

1. Cel     - popularyzacja i upowszechnienie biegania jako formy aktywności ruchowej,
               - popularyzacja idei przeszczepu szpiku kostnego poprzez formę aktywności ruchowej,

2. Termin   i miejsce:      22  kwietnia 2017 Bolesławiec
                                             Start / ORLIK ulica Komuny Paryskiej 
                                             Meta / ORLIK ulica Komuny Paryskiej
 
Organizatorzy:  Komitet organizacyjny ZSOiZ, MKS „Boleslavia”
 Biuro organizacyjne  - Bolesławiec, ul. Komuny Paryskiej
 
3. Honorowy  patronat  - Starosta Bolesławiecki
   
 
4. Uczestnicy:             - każdy  chętny bez przeciwwskazań zdrowotnych,
                                       - grupy „nordic walking ”
 
5. Warunki uczestnictwa:   
- pisemne zgłoszenie uczestnictwa należy złożyć do 21 .04. 2017 r. w biurze  
organizacyjnym imprezy (sekretariat ZSOiZ) lub elektronicznie e- mail: zsoiz1@poczta.onet.pl lub  godz. 9:00 - 10:30 w dniu biegu,
- zawodnicy niepełnoletni startują wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów,
(druk do pobrania w sekretariacie i na stronie internetowej  w zakładce  I „Bieg dla Szpiku”), złożoną przed startem w sekretariacie szkoły,
- zawodnicy powinni posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
 
6. Trasa                     Orlik LA,  ulice Komuny Paryskiej – Opitza –K. Miarki-Kościelna-Zaułek- Chopina -Komuny Paryskiej - Obrońców Helu- Orlik LA

7. Program   biegu:          godz. 9.00 -10.30       Rejestracja uczestników – w sali gimnastycznej według  zgłoszeń
                                                  godz. 10.40                 Uroczyste otwarcie imprezy
                                                  godz. 11.00                 Start dla wszystkich grup zawodników
                                                  godz. 12.30                 Dekoracja uczestników i zwycięzców
 
 Zawodnicy otrzymują numery startowe na różnych kartkach
 (czerwone, żółte, białe, niebieskie, zielone, brązowe)
 
8. Kategorie wiekowe:
                                   1. szkoły podstawowe - 1500m ( jedno okrążenie )
                                   2. gimnazja - 1500m
                                   3. szkoły ponadgimnazjalne - 3000m ( dwa okrążenia )
                                   4. pozostali - 3000 m
 
UWAGA – o zaliczeniu do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia (o pełnoletniości zawodnika- data urodzenia).
 
9. Nagrody:                    Dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach przewidziane są nagrody rzeczowe,

                                             Organizator może przyznać nagrody dodatkowe.
 
10. Szatnie:                       udostępnione  będą w  sali gimnastycznej ZSOiZ.

11. Opieka  medyczna:  organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w czasie biegu

12. Kontakt:                      sekretariat ZSOiZ,  nr tel. 75/732-40-09
 

Slajd na głównej: 
nie