Kursy kwalifkacyjne

NOWE KWALIFIKACJE – NOWY ZAWÓD
 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
i
Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu
                                                                            
W Centrum Kształcenia Ustawicznego ZSOiZ w Bolesławcu trwa nabór na bezpłatne  kursy kwalifikacyjne, dzięki którym można zdobyć nowy zawód.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe są pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego, przeznaczoną dla osób dorosłych, umożliwiającą w krótkim czasie, zdobycie nowego zawodu, a tym samym zwiększenie swoich szans na rynku pracy. Każdy kurs kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w danym zawodzie.
Zajęcia na kursach odbywają się w systemie zaocznym, co dwa tygodnie w piątki i soboty.
 
Nauka na kursach jest bezpłatna!
 
 
Centrum Kształcenia Ustawicznego oferuje następujące kursy kwalifikacyjne:

KLIKNIJ TUTAJ!

Szczegółowy wykaz pozostałych propozycji kursowych znajduje się na stronie CKU.
 
Trwają także zapisy do bezpłatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych   
- zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (co dwa tygodnie w piątki i soboty).
 
 
Wszystkich zainteresowanych nauką w CKU i LO dla Dorosłych zapraszamy  do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego przy ulicy Komuny Paryskiej 6 w Bolesławcu (tel. 75 732 4009, 75 732 3983) oraz  na stronę internetową www.sucharski.edu.plwww.cku.boleslawiec.pl
 

Informacje o bezpłatnych kursach kawlifikacyjnych

- Oferta dla absolwentów gimnazjum
- Oferta dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
- Oferta dla absolwentów zasdaniczej szkoły zawodowej w zawodzie kucharz małej gastronomii
- Oferta dla absolwentów szkół średnich oraz studiów wyższych

- Wzory dokumentów (do pobrania)

Slajd na głównej: 
nie