OFERTA 2017/2018

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018 – szkoły dla młodzieży 

Technikum Nr 3
NOWOŚĆ - Technik Ceramik !

TE- technik ekonomista - 30 osób
TH- technik hotelarstwa - 15 osób
TR- technik organizacji reklamy - 15 osób
TŻ- technik zywienia i usług gastronomicznych - 15 osób
TS- technik spedytor - 15 osób

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3
ZSZ- kucharz 18 osób

Slajd na głównej: 
nie