OFERTA 2018/2019

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019 – szkoły dla młodzieży 

Technikum Nr 3
TE- technik ekonomista - 16 osób
TH- technik hotelarstwa - 16 osób
TŻ- technik żywienia i usług gastronomicznych - 32 osób
TS- technik spedytor - 16 osób 
TC - technik ceramik - 16 osób

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 ( wielozawodowa)
ZSZ- kucharz  16 osób
ZSZ - zdobnik ceramiki 16 osób  NOWOŚĆ
Praktyki zawodowe są organizowane u pracodawcy i uczniowie pobierają wynagrodzenie jako młodociani pracownicy
 

Slajd na głównej: 
nie