OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018 – szkoły dla młodzieży 
Regulamin rekrutacji  - szkoły dla młodzieży

Technikum Nr 3
TE- technik ekonomista - 30 osób
TH- technik hotelarstwa - 15 osób
TR- technik organizacji reklamy - 15 osób
TŻ- technik zywienia i usług gastronomicznych - 15 osób
TS- technik spedytor - 15 osób

technik ceramik - NOWOŚC !

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu
ZSZ- kucharz

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018 - szkoły dla dorosłych
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Regulamin rekrutacji -  liceum dla dorosłych
 

- kursy kwalifikacyjne
Regulamin rekrutacji - kursy kwalifikacyjne

A.36 Prowadzenie rachunkowości,
T.9 Wykonywanie usług kelnerskich,
T.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych,
Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy,
A.68 Obsługa klienta w jednostce administracyjnej.

 

 
 
 
Slajd na głównej: 
nie