OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

W procesie dydaktyczno-wychowawczym kładziony jest nacisk na wiedzę ogólną, kształcenie zawodowe i językowe (uczymy języka angielskiego i niemieckiego) oraz rozwój prospołeczny i kulturowy uczniów. W naszej szkole działają liczne koła zainteresowań (zawodowe, artystyczne, literackie, ekologiczno-prozdrowotne i językowe), organizowane są zajęcia sportowe, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, konferencje, konkursy i imprezy artystyczno-rocznicowe, a także pozaszkolne warsztaty edukacyjne i wykłady popularnonaukowe oraz zajęcia w firmach symulacyjnych na różnym poziomie zaawansowania dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu.
 
O wysokim poziomie kształcenia w naszej Szkole świadczą przede wszystkim wyniki w nauce. Od kilku lat należymy do czołówki bolesławieckich techników. Kształcimy efektywnie i innowacyjnie, realizując projekty, programy i angażując młodzież w konkursy. Poza nauką w szkole nasi uczniowie rozwijają swoje pasje, biorąc udział w:
- Zajęciach kół zawodowych (kulinarnych, barmańskich i baristycznych), prowadzonych przez nauczycieli oraz kucharzy, cukierników i barmanów;
- Zajęciach kół zainteresowań: artystycznych, sportowych i przedmiotowych;
- Projektach edukacyjnych realizowanych w szkole, finansowanych z funduszy europejskich;
- Praktykach i szkoleniach o charakterze zawodowym (również zagranicznych);
- Konkursach wewnątrzszkolnych i projektach o zasięgu ogólnopolskim;
- Organizowaniu przyjęć i imprez okolicznościowych z udziałem ważnych gości m.in. w Teatrze Starym i Starostwie Powiatowym w Bolesławcu;
- Zajęciach z przedmiotów zawodowych, prowadzonych w języku obcym branżowym;
-Akcjach organizowanych przez prężnie działającą Bibliotekę Szkolną.
 
Szkoła umożliwia uczniom praktyki w najbardziej znanych hotelach, instytucjach ekonomicznych, bankach czy przedsiębiorstwach gastronomicznych w powiecie bolesławieckim i województwie dolnośląskim; istnieje także możliwość odbycia praktyk zawodowych, połączonych z nauką języka, w Niemczech.
 
Nasza Szkoła od początku swojego istnienia jest bardzo mocno związana z historią Bolesławca, dla którego kształciła specjalistów w zawodach gastronomicznych, ekonomicznych czy ceramicznych.
Dyrektorem szkoły od 2002 r. jest mgr Laura Słocka-Przydróżna- nauczyciel przedmiotów ekonomicznych i absolwentka szkoły, dzięki której nasza placówka wyróżnia się wśród szkół bolesławieckich wysokim poziomem kształcenia ogólnego i zawodowego, bogatą ofertą edukacyjną, dobrą bazą dydaktyczną, estetyką pomieszczeń i atmosferą sprzyjającą dobrej pracy i nauce oraz wychowaniu ku wartościom.
Absolwenci ZSOiZ w Bolesławcu studiują na wyższych uczelniach lub pracują w renomowanych restauracjach i hotelach. Są doceniani za dobre przygotowanie zawodowe, wiedzę, umiejętności.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu młodzież ma możliwość zdobycia wykształcenia na poziomie technikum i szkoły zasadniczej w wielu zawodach – technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik ekonomista, technik organizacji reklamy, kucharz małej gastronomii. W zakresie edukacji kulturalnej, patriotycznej, filmowej i regionalnej prowadzone przez nauczycieli polonistów i bibliotekarzy szkoła realizuje z powodzeniem programy tematyczne, mające na celu poznanie przez młodzież dziedzictwa kulturowego Polski, Europy oraz przygotowanie uczniów do świadomego i czynnego uczestnictwa w kulturze. Nad zwiększeniem umiejętności uczniów czuwa Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnień.
 
 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019 – szkoły dla młodzieży 

Regulamin rekrutacji  - szkoły dla młodzieży

Technikum Nr 3
TE- technik ekonomista - 16 osób
TH- technik hotelarstwa - 16 osób
TŻ- technik zywienia i usług gastronomicznych - 32 osób
TS- technik spedytor - 16 osób 
TC - technik ceramik - 16 osób

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 ( wielozawodowa)
ZSZ- kucharz  16 osób
ZSZ - zdobnik ceramiki 16 osób  NOWOŚĆ
Praktyki zawodowe są organizowane u pracodawcy i uczniowie pobierają wynagrodzenie jako młodociani pracownicy

 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019 - szkoły dla dorosłych

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Regulamin rekrutacji -  liceum dla dorosłych

- kursy kwalifikacyjne

Regulamin rekrutacji - kursy kwalifikacyjne

A.36 Prowadzenie rachunkowości,
T.9 Wykonywanie usług kelnerskich,
T.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych,
Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy,
A.68 Obsługa klienta w jednostce administracyjnej.

 

ZADBAJ Z NAMI O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ!

Slajd na głównej: 
nie