OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

W procesie dydaktyczno-wychowawczym kładziony jest nacisk na wiedzę ogólną, kształcenie zawodowe i językowe (uczymy języka angielskiego i niemieckiego) oraz rozwój prospołeczny i kulturowy uczniów. W naszej szkole działają liczne koła zainteresowań (zawodowe, artystyczne, literackie, ekologiczno-prozdrowotne i językowe), organizowane są zajęcia sportowe, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, konferencje, konkursy i imprezy artystyczno-rocznicowe, a także pozaszkolne warsztaty edukacyjne i wykłady popularnonaukowe oraz zajęcia w firmach symulacyjnych na różnym poziomie zaawansowania dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu.
 
O wysokim poziomie kształcenia w naszej Szkole świadczą przede wszystkim wyniki w nauce. Od kilku lat należymy do czołówki bolesławieckich techników. Kształcimy efektywnie i innowacyjnie, realizując projekty, programy i angażując młodzież w konkursy. Poza nauką w szkole nasi uczniowie rozwijają swoje pasje, biorąc udział w:
- Zajęciach kół zawodowych (kulinarnych, barmańskich i baristycznych), prowadzonych przez nauczycieli oraz kucharzy, cukierników i barmanów;
- Zajęciach kół zainteresowań: artystycznych, sportowych i przedmiotowych;
- Projektach edukacyjnych realizowanych w szkole, finansowanych z funduszy europejskich;
- Praktykach i szkoleniach o charakterze zawodowym (również zagranicznych);
- Konkursach wewnątrzszkolnych i projektach o zasięgu ogólnopolskim;
- Organizowaniu przyjęć i imprez okolicznościowych z udziałem ważnych gości m.in. w Teatrze Starym i Starostwie Powiatowym w Bolesławcu;
- Zajęciach z przedmiotów zawodowych, prowadzonych w języku obcym branżowym;
-Akcjach organizowanych przez prężnie działającą Bibliotekę Szkolną.
 
Szkoła umożliwia uczniom praktyki w najbardziej znanych hotelach, instytucjach ekonomicznych, bankach czy przedsiębiorstwach gastronomicznych w powiecie bolesławieckim i województwie dolnośląskim; istnieje także możliwość odbycia praktyk zawodowych, połączonych z nauką języka, w Niemczech.
 
Nasza Szkoła od początku swojego istnienia jest bardzo mocno związana z historią Bolesławca, dla którego kształciła specjalistów w zawodach gastronomicznych, ekonomicznych czy ceramicznych.
Dyrektorem szkoły od 2002 r. jest mgr Laura Słocka-Przydróżna- nauczyciel przedmiotów ekonomicznych i absolwentka szkoły, dzięki której nasza placówka wyróżnia się wśród szkół bolesławieckich wysokim poziomem kształcenia ogólnego i zawodowego, bogatą ofertą edukacyjną, dobrą bazą dydaktyczną, estetyką pomieszczeń i atmosferą sprzyjającą dobrej pracy i nauce oraz wychowaniu ku wartościom.
Absolwenci ZSOiZ w Bolesławcu studiują na wyższych uczelniach lub pracują w renomowanych restauracjach i hotelach. Są doceniani za dobre przygotowanie zawodowe, wiedzę, umiejętności.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu młodzież ma możliwość zdobycia wykształcenia na poziomie technikum i szkoły zasadniczej w wielu zawodach – technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik ekonomista, technik organizacji reklamy, kucharz małej gastronomii. W zakresie edukacji kulturalnej, patriotycznej, filmowej i regionalnej prowadzone przez nauczycieli polonistów i bibliotekarzy szkoła realizuje z powodzeniem programy tematyczne, mające na celu poznanie przez młodzież dziedzictwa kulturowego Polski, Europy oraz przygotowanie uczniów do świadomego i czynnego uczestnictwa w kulturze. Nad zwiększeniem umiejętności uczniów czuwa Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnień.


 
Oferta edukacyjna dla młodzieży na rok szkolny 2019/2020
 
ABSOLWENCI GIMNAZJUM:
 
Technikum:
 
- technik ekonomista
kwalifikacje:
AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności i w organizacji,
AU.36. Prowadzenie rachunkowości    
                                                      
- technik organizacji reklamy
kwalifikacje:
AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych,
AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
 
- technik spedytor
kwalifikacje:
AU.31.Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
 
- technik żywienia i usług gastronomicznych
kwalifikacje:
TG.7. Sporządzanie potraw i napojów,
TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
 
 
Branżowa szkoła I stopnia:
 
- kucharz
kwalifikacje:
TG.7. Sporządzanie potraw i napojów
 
- zdobnik ceramiki
kwalifikacje:
AU… Zdobienie ceramiki (kształcenie realizowane w ramach eksperymentu pedagogicznego)
 

 Regulamin rekrutacji -  absolwenci gimnazjum

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
 
Technikum:
 
- technik ekonomista
kwalifikacje:
AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności i w organizacji,
AU.36. Prowadzenie rachunkowości    
                                                      
- technik hotelarstwa
kwalifikacje:
TG.12. Planowanie i i realizacja usług w recepcji,
TG.13.
Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi w hotelarstwie
 
- technik spedytor
kwalifikacje:
AU.31.Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
 
- technik żywienia i usług gastronomicznych
kwalifikacje:
TG.7. Sporządzanie potraw i napojów,
TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
 
 
Branżowa szkoła I stopnia:
 
- kucharz
kwalifikacje:
TG.7. Sporządzanie potraw i napojów
 
- zdobnik ceramiki
kwalifikacje:
AU… Zdobienie ceramiki (kształcenie realizowane w ramach eksperymentu pedagogicznego)

 Regulamin rekrutacji -  absolwenci 8- letniej szkoły podstawowej

 

Oferta edukacyjna dla dorosłych na rok szkolny 2019/2020
 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

Regulamin rekrutacji -  liceum dla dorosłych

 
 
Oferta kursów kwalifikacyjnych na rok szkolny 2019/2020
 
AU.36        Prowadzenie rachunkowości (technik ekonomista, technik rachunkowości)
AU.65        Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (technik rachunkowości)
TG.10        Wykonywanie usług kelnerskich (kelner)
AU.51        Organizacja i kontrolowanie procesów w przemyśle ceramicznym (technik ceramik)
AU.31        Organizacja i nadzorowanie transportu (technik spedytor)

 

Regulamin rekrutacji - kursy kwalifikacyjne

 

ZADBAJ Z NAMI O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ!
 

Slajd na głównej: 
nie