Projekty unijne

Szkoła uczestniczy w pięciu projektach, współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
- Szkoła Otwartych Szans
- Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku
- Dolnośląska e-Szkoła
- „Uczenie się przez całe życie”  Leonardo da Vinci
- Las zrównoważony - edukacja leśna społeczeństwa na rzecz zrównoważonego rozwoju”
 
W ramach programów, udzielane jest wsparcie edukacyjne naszej młodzieży. Uczniowie dzięki staraniom Rady Pedagogicznej mają możliwość  korzystania z innowacyjnych metod edukacji i doskonalenia zawodowego. Proponujemy młodzieży szereg dodatkowych zajęć dydaktycznych, praktyki zagraniczne oraz dostępu do najnowszych pomocy edukacyjnych. Szkoła biorąc udział w w/w Programach została wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz nowoczesne rozwiązania techniczne, takie jak sieci radiowe, komputery przenośne i systemy interaktywne, umożliwiające, swobodny dostęp do Internetu z każdego miejsca w szkole. Wsparcie udzielane naszym uczniom pozwala na wszechstronny rozwój młodzieży.  Szczegółowe informacje dotyczące projektów:
 
 
Slajd na głównej: 
nie