Projekty w roku szkolnym 2016/2017


 
 
Dzięki programowi Erasmus+ osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe.
Uczniowie mogą podjąć staż w przedsiębiorstwie, w centrum kształcenia lub odbyć szkolenia zawodowe w innym kraju. Tego rodzaju doświadczenie ma im ułatwić przejście z etapu nauki do zatrudnienia.


POWER Kształcenie i szkolenia zawodowe
PRGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego - KONKURS 2016
Projekt „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”  jest realizowany w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Program „ Szkolny Klub Sportowy” w województwie dolnośląskim w 2017 roku.


 
 Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów  szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Rekomenduje się, aby uczestnikami zajęć byli uczniowie nie biorący udziału w zajęciach sportowych prowadzonych w klubach sportowych. Wymagane jest, aby uczestnicy zajęć przynajmniej raz na semestr przeszli testy sprawnościowe. Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla  młodzieży są  prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Powinny się one odbywać na obiektach sportowych przystosowanych do prowadzenia zajęć sportowych lub w miejscach, w których można bezpiecznie przeprowadzać zajęcia w terenie. Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu przez 35 tygodni w okresie od 16 stycznia do 30 listopada 2017 r., systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych. Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych.
 

 

Slajd na głównej: 
nie