Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

SZKOŁA WIECZOROWA

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
zaoczne

rok szkolny 2016/2017

 
Warunki przyjęcia:
ukończona szkoła podstawowa, gimnazjum lub zasadnicza szkoła zawodowa
Forma kształcenia:
zaoczna - piątki, soboty, co 2 tygodnie - zgodnie z ustaleniami z Radą Słuchaczy.
 
Kształcenie jest bezpłatne
 
Składanie podań:
w sekretariacie szkoły ul. Komuny Paryskiej 6
w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 15.00
 
 
Właściwie skompletowane dokumenty zawierają:
1. Podanie.
2. Świadectwo ukończenia szkoły stanowiącej podbudowę.
3. Orzeczenie lekarskie o przydatności do zawodu.

4. Kserokopia  dowodu osobistego.
5. Dwie podpisane fotografie.

 

Regulamin rekrutacji: pobierz

Harmonogram zajęć I semestr 2016/2017
Plan zajęć I semestr 2016/2017

ZMIANA!
Zjęcia z 6 i 7 stycznia 2017r. (zajęcia 9) przeniesione na 28 i 29 października 2016r.

Harmonogram zajęć II semestr 2016/2017
Plan zajęć II semestr 2016/2017

Zmiana planu - 7 zjazd (21-22.04.2017r.):
- piątek - matematyka x 3, j. niemiecki x 4, dodatkowy j. polski na 8 godzinie
- sobota - zgodnie z harmonogramem

 

Slajd na głównej: 
nie