layer

Wypełnimy lukę w Twojej edukacji

layer

Technik hotelarstwa

layer

Technik rachunkowości

layer

Technik ekonomista

layer

Technik spedytor

27-10-2020
Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki Koledzy!
26-10-2020
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w czasie nauki zdalnej.   Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.
24-10-2020
Organizacja kształcenia na odległość w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania w związku z...
24-10-2020
Nauczycieli i uczniów prosimy o zapoznanie się z nowym planem lekcyjnym, oraz wychowawców o zaktualizowanie w dzienniku elektronicznym.