layer

Wypełnimy lukę w Twojej edukacji

layer

Trwa nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

layer

Darczyńcy Szlachetnej Paczki pilnie poszukiwani!

layer

Akcje czytelnicze

layer

SZPIKOLADA 21-22. 04. 2017r ZAPRASZAMY!


OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Dla absolwentów gimnazjum:
 • technik ekonomista
 • technik organizacji reklamy
 • technik spedytor
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
Dla absolwentów szkoły podstawowej:
 • technik ekonomista 
 • technik hotelarstwa
 • technik spedytor
 • technik żywienia i usług gastronomicznych


Dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej

 • kucharz
 • zdobnik ceramiki 

 • Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
 • Kursy kwalifikacyjne
Slajd na głównej: 
nie
06-12-2019
Informujemy, że w czwartek (tj. 12.12.2019 r.) o godz. 15.30, w sali 15 odbędzie się spotkanie organizacyjne w sprawie uruchomienia w naszej szkole Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego – Cukiernik...
05-12-2019
Ustawa o systemie oświaty mówi w artykule 55 § 1:"samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły".   Samorząd uczniowski jest organizacją działająca na rzecz uczni...