layer

Wypełnimy lukę w Twojej edukacji

layer

Trwa nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

layer

Darczyńcy Szlachetnej Paczki pilnie poszukiwani!

layer

Akcje czytelnicze

layer

SZPIKOLADA 21-22. 04. 2017r ZAPRASZAMY!

27-09-2011
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie zadania pn. Remont dachu i naprawa komina oraz...
20-09-2011
Kolejny rok uczniowie naszej szkoły bardzo dobrze zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Zdawalność znacznie przewyższa średnią zdawalność w województwie dolnośląskim i...
15-09-2011
"Mój pierwszy krok w wolontariat" - to tytuł piątej edycji konkursu organizowanego przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Tym razem jego tematyka nawiązuje do...
12-09-2011
Bolesławiec: Remont dachu i naprawa komina oraz remont elewacji budynku sali gimnastycznej Numer ogłoszenia: 283122 - 2011; data zamieszczenia: 12.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty...
31-08-2011
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012 w klasach Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej odbędzie się 1 września 2011 r. o godzinie 9:00. Rozpoczęcie roku szkolnego w Uzupełniającym Liceum...