layer

Wypełnimy lukę w Twojej edukacji

layer

Technik hotelarstwa

layer

Technik rachunkowości

layer

Technik ekonomista

layer

Technik spedytor

22-05-2012
 W ramach projektu MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU II uczniowie  klas IIITŻ,II TŻ i I TŻ  w dniu 21.05.2012 pod opieką pań:Małgorzaty Plis-Lozer, Doroty Biernat...
15-05-2012
MAMY FINALISTKĘ OLIMPIADY WIEDZY HOTELARSKIEJ   W dniach 17 – 20 kwietnia 2012 roku w Kołobrzegu odbył się etap centralny IV Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Wzięła w nim...
15-05-2012
MŁODY  PRZEDSIĘBIORCA  JEST  WŚRÓD  NAS  
14-05-2012
 57 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski wkroczył już w fazę zmagań na poziomie wojewódzkim. Ogromną radością jest fakt, iż konkurs ten cieszy się dużą popularnością wśród...
08-05-2012
W tym roku, po raz kolejny, młodzież z naszej szkoły uczestniczy w praktykach zawodowych, w ramach programu unijnego Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”. Jesteśmy zadowoleni...