layer

Wypełnimy lukę w Twojej edukacji

layer

Technik hotelarstwa

layer

Technik rachunkowości

layer

Technik ekonomista

layer

Technik spedytor

20-04-2012
Recytator to ten, który czyta, rozumie i dopełnia rozumiany tekst własnymi emocjami, myślami, doświadczeniami. Ten, który szanuje język zastany, przekazuje go, wzbogaca dla własnego...
19-04-2012
Otrzymaliśmy sprzęt z Niemiec z projektu „Zdrowa Szkoła”   Dnia 11 kwietnia 2012 dział gastronomiczny Zespołu szkół Ogólnokształcących i Zawodowych ...
19-04-2012
W ramach programu finansowanego przez Unię Europejską „Młodzież w działaniu” otrzymaliśmy 8700 euro na realizację projektu przez 15 uczniów szkoły we współpracy z uczniami...
19-04-2012
Dnia 04.04.2012 roku w Zespole Szkół Budowlanych odbył się powiatowy konkurs języka niemieckiego w formie gier i zabaw. W konkursie brali udział uczniowie techników...
16-04-2012
 Dnia 21.03.12 uczniowie klasy I w zawodzie technik obsługi turystycznej oraz technik organizacji reklamy wzięli udział w wycieczce zawodoznawczej. Celem wycieczki był udział w warsztatach i...
06-04-2012
Szpikolada w ZSOiZ - 190 nowych dawców!