layer

Wypełnimy lukę w Twojej edukacji

layer

Trwa nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

layer

Darczyńcy Szlachetnej Paczki pilnie poszukiwani!

layer

Akcje czytelnicze

layer

SZPIKOLADA 21-22. 04. 2017r ZAPRASZAMY!

09-01-2018
Od września 2017r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w ramach projektu Edukacja Kluczem do kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów  i uczennic...
08-01-2018
Znamy wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego sprawdzającego umiejętność rozumienia tekstu czytanego. Był to konkurs interaktywny organizowany przez firmę Mogalo. Uczniowie Zespołu...
06-01-2018
Uciekają z bombardowanych miast, przez morze i druty kolczaste. Toną w drodze, głodują i koczują na granicach. Jak pomóc uchodźcom?
04-01-2018
3 stycznia 2018 roku w MEN miało miejsce spotkanie z Sekretarz Stanu Panią Marzeną Machałek  w sprawie poszerzenia możliwości kształcenia kadr dla przemysłu ceramicznego. O ceramice z Panią...