layer

Wypełnimy lukę w Twojej edukacji

layer

Trwa nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

layer

Darczyńcy Szlachetnej Paczki pilnie poszukiwani!

layer

Akcje czytelnicze

layer

SZPIKOLADA 21-22. 04. 2017r ZAPRASZAMY!


OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Dla absolwentów gimnazjum:
 • technik ekonomista
 • technik organizacji reklamy
 • technik spedytor
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
Dla absolwentów szkoły podstawowej:
 • technik ekonomista 
 • technik hotelarstwa
 • technik spedytor
 • technik żywienia i usług gastronomicznych


Dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej

 • kucharz
 • zdobnik ceramiki 

 • Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
 • Kursy kwalifikacyjne
Slajd na głównej: 
nie
30-05-2019
Zapraszamy na Dzień Otwarty w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu w dniu 31 maja 2019 r. w godzinach 9.00-12.30.  
28-05-2019
W ramach „Tygodnia z powiatem” uczniowie klasy mundurowej uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez kierownika Biura Zarządzania Kryzysowego Grzegorza Dziadka.