Wolontariat

W dniu 6 maja 2011 r.uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w spotkaniu z Andrzej Papaczem i Elżbietą Orczyk z Fundacji Transplantacja-Dar Życia, zorganizowanym w Bolesławieckim Ośrodku Kultury-Międzynarodowe Centrum Ceramiki. Spotkanie poświęcone było przeszczepom narządów i szpiku kostnego. W spotkaniu uczestniczył również Pan Marian Karczewski, człowiek po przeszczepie serca, który krótko i dobitnie rozwiał wszystkie wątpliwości i pogłoski krążące wokół tej trudnej tematyki. Zainteresowanie słuchaczy było duże, spotkanie zostało przedłużone, a wielu ze słuchających zarejestrowało się jako dawcy szpiku kostnego i krwiodawcy.

8 marca 2011

roku uczennice reprezentujące SK HDK Daria Kozłowska , Marta Bacia i Kamila Kredkowska, uczestniczyły w spotkaniu zorganizowanym z okazji Dnia Kobiet przez Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu. Organizatorzy podziękowali kobietom zaangażowanym w ideę Honorowego Krwiodawstwa. Udział w spotkaniu był dla naszej młodzieży szczególnie miły, ponieważ w 2010 roku ZSOiZ zajęła pierwsze miejsce za Honorowe Krwiodawstwo wśród szkół ponadgimnazjalnych.
Ruch Honorowych Dawców Krwi jest integralną częścią struktury PCK i obecnie zrzesza blisko 200.000 członków i wolontariuszy, którzy poza systematycznym i planowym oddawaniem krwi, promują oraz upowszechniają ideały Ruchu zjednując mu tym samym nowych sympatyków.

Uczniowie naszej szkoły nie pozostają obojętni na potrzeby innych ludzi. Chętnie przystępują do członkostwa w Szkolnych Kołach Honorowych Dawców Krwi (SK HDK). Nasze Szkolne Koło HDK istnieje już 5 rok.

Przynależność do Honorowych Krwiodawców to honor, zaszczyt, a przede wszystkim satysfakcja z tego, że pomagamy ratować życie innym.

 OPŁATEK DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Już jedenasty raz, osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny podzieliły się opłatkiem na corocznym „Spotkaniu Opłatkowym’, które obyło się               22 stycznia 2011 r. w sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu. 
W tym roku spotkało się na ponad tysiąc osób. Zorganizowanie tego spotkania było możliwe dzięki pracy wielu wolontariuszy, w tym uczniów i nauczycieli naszej szkoły, władz samorządowych i sponsorów. Spotkanie opłatkowe poprzedzała jak zawsze msza, tym razem koncelebrowana przez Biskupa Pomocniczego Diecezji Legnickiej Marka Mendyka. 
Takie spotkania dla ludzi niepełnosprawnych mają olbrzymie znaczenie. Mogą zobaczyć wtedy ile osób dobrej woli i bezinteresownie, troszczy się o nich i pragnie im pomagać według maksymy „ Na próżno żyje ten, kto innemu nie pomaga”.

                                                                                                                                                                                                                                                                       
W dniach
10 i 11 grudnia 2010 roku młodzież szkoły włączyła sie w akcję charytatywną „Czerwonokrzyska Gwiazdka”.
Efektem końcowym akcji było 250 paczek świątecznych przygotowanych dla najuboższych rodzin.
W tym przedsięwzięciu duży wkład miała młodzież naszej szkoły.
 
W dniach 10 i 12  listopada 2010 roku uczniowie ZSOiZ włączyli się w akcję zbiórki publicznej „Pomagamy potrzebującym – osobom bezdomnym i ofiarom przemocy” zorganizowanej przez ZR PCK w Bolesławcu.

 

 
Akcja charytatywna PCK ,,ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z GŁODEM’’
Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu po raz kolejny włączył „Kampanię walki z głodem” i w dniach 15-16 października 2010 roku przeprowadził akcję, mającą na celu uświadomienie społeczeństwa o zjawisku głodu na świecie.
W piątek i sobotę młodzież naszej szkoły kwestowała w marketach i na ulicach miasta. W sobotę w centrum miasta wolontariusze rozprowadzali pozyskane od piekarzy i cukierników pieczywo i wyroby cukiernicze oraz wykonane przez młodzież i nauczycieli ZSOiZ pierogi. Sprzedano 2 000 szt.
                                                                                                                                                                                                       
 W ramach podpisanego porozumienia miedzy PCK a 23 Śląską Brygadą Artylerii, którego   celem było upowszechnianie znajomości międzynarodowego prawa humanitarnego oraz edukacja z zakresu udzielania pierwszej pomocy przed medycznej, uczniowie naszej szkoły uczestniczyli i byli współorganizatorami MANEWRÓW PCK z Międzynarodowym Prawem Humanitarnym za pan brat -  21 i 22 września 2010 roku.
Uczniowie naszej szkoły odpowiedzialni byli za organizację cateringu dla wszystkich uczestników oraz działania z zakresu logistyki.

 

POMOC POWODZIANOM - sierpień 2010
W ramach akcji ,,POMOC DLA POWODZIAN” uczniowie naszej szkoły byli współorganizatorami z PCK zbiórki darów dla powodzian.
Przekazali żywność, środki czystości, wodę, meble dla powodzian w Oławie, Opolu, Miłoszowie, Świecia koło Miłoszowa oraz z Nowogrodźca o wadze 4183,5 kg na ogólną sumę 33 741,70 zł
W dniach 9 -14 sierpnia 2010 roku zebrali na terenie miasta 4 483,92 zł za które zostały kupione między innymi łopaty, wiadra i buty gumowe.
 
SPOTKANIE OPŁATKOWE (styczeń 2010, 2011)
 

ZABAWA ANDRZEJKOWA

http://dbl.info.pl/pck/184-zabawa-andrzejkowa-dla-dzieci-niepelnosprawnych
 
WOŚP (styczeń 2010, 2011)
W ramach WOŚP uczniowie naszej szkoły wyprodukowali ponad 2000 pierogów, których sprzedaż zasiliły konto WOŚP.
 
UDZIAŁ MŁODZIEŻY W OLIMPIADZIE PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA - młodzież, co roku w grudniu uczestniczy w olimpiadzie organizowanej przez Zarząd Główny PCK i zajmuje w zawodach rejonowych czołowe miejsca .
W 2010 roku uczeń naszej szkoły zajął II miejsce.
 
UDZIAŁ w akcjach propagujących idee WOLONTARIATU (2010)
Od czterech lat w maju jest organizowany wspólnie z PCK festyn mający na celu propagowanie idei wolontariatu, honorowego krwiodawstwa, rejestrację dawców szpiku kostnego oraz pokazy pierwszej pomocy
 
W maju 2010 byliśmy współorganizatorami prelekcji dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na temat
przeszczepów - "Przeszczep to drugie życie".
 
Braliśmy udział w koncercie dla Wolontariuszy
 
Otrzymaliśmy również wyróżnienia i nominacje

http://www.boleslawiec.pl/index.php?pid=news&id=1365