Wyniki egzaminów

Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w poszczególnych zawodach
w latach 2005 –2013
 
Slajd na głównej: 
nie